Startování služeb z konzole

Startovací skripty najdete v SUSE LINUX v adresáři /etc/init.d. Odtud pak můžete spouštět, zastavovat nebo restartovat služby spojené s těmito skripty. Uživatelé systému Red Hat nebo Mandrakelinux znají příkaz service, jehož syntaxe je "service jméno_služby star|stop|restart|status".

Uživatelé SUSE LINUX se často ptají zda je i v této distribuci podobný příkaz. Někdy dokonce zajdou tak daleko, že přenášejí příkaz service z Red Hatu i do distribuce SUSE. Podobné extrémní zásahy nejsou nutné. Startovací skripty mohou být spuštěny zadáním celé cesty např.

/etc/init.d/postfix restart

jednodušší řešení je pak přidat prefix "rc" před startovací skript, tedy postačí zadat

rcpostfix restart

rc v akcni
Přehled voleb init skriptů
start Spustit službu
stop Ukončit službu
restart Pokud služba běží, ukončit ji a znovu spustit, pokud neběží, pouze spustit
reload Znovu načíst konfiguraci služby, aniž by se zastavovala a spouštěla
force-reload Totéž jako reload, pokut to služba podporuje, jinak jako restart
status Zobrazit aktuální status

Zdroj: SUSE Linux Professional Cool Solutions