Zaměstnanci společnosti blue.point Solutions se budou vzdělávat díky dotacím z EU

Děčín, 10. srpna 2009 – Zaměstnanci děčínské společnosti blue.point Solutions, spol. s r. o. využijí finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie k tomu, aby zlepšili své schopnosti a dovednosti. Na projekt „Rozvoj znalostí a zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti blue.point Solutions, spol. s r. o.“ získá firma až 1.8 milionu. Projekt je zaměřen na zvyšování a rozšíření současných dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců zejména v počítačovém vzdělávání formou realizace na sebe navazujících otevřených kurzů. Cílová skupina zaměstnanců je z 80 % tvořena zdravotně postiženými lidmi a lidmi mladšími 30 let.

Společnost blue.point Solutions, spol. s r. o. byla založena v roce 2002 jako jeden z prvních subjektů v ČR, který se věnoval open-source a linuxovým řešením. Během několika let se stala jedním z hlavních dodavatelů těchto technologií v ČR, na Slovensku, ale i v dalších zemích.

,,Za šest let existence jsme realizovali řadu projektů pro malé podniky, univerzity, města, ale i velké organizace, ministerstva a zahraničín společnosti. V roce 2006 naše společnost získala statut chráněné dílny – snažíme se tak využít mladé a nadané odborníky, kteří mají stížené příležitosti na trhu práce.“, dodává Filip Molčan, ředitel společnosti.

Dotaci na projekt firma získala díky Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.

blue.point Solutions, spol. s r. o. je jednou z mála firem na Děčínsku, které se podařilo z tohoto programu získat finanční prostředky. ,,Projekt potrvá až do konce srpna 2010 a naši pracovníci díky němu získají nové znalosti jak technického rázu, tak zlepšení manažerských dovedností. Jsme velice rádi, že se nám podařilo dotaci získat a věříme, že projekt výrazně pomůže společnosti k dalšímu růstu, “ doplnil Filip Molčan.