Lightsmark 2008

Pořádný otevřený multiplatformní OpenGL benchmark nám poměrně dost chybí. Zmiňovaný Lightsmark není plný benchmark, testuje pouze práci se světlem v OpenGL. Ale i to je dost dobrý test a v kombinaci s jinými testy vzniká velice robustní benchmark.

Lightsmark byl vytvořen čechem, Štěpánem Hrbekem

Do doby, než někdo upachtí balíček, si můžete ze stránek projektu stáhnout svazek, který obsahuje 32bit/64bit binárky pro Linux i Windows, navíc i zdrojový kód.

K chodu budete potřebovat ještě pár knihoven. Vyjma libfreeimage3 (Packman, BuildService:Games) jsou všechny v main-oss.
Magický příkaz tedy zní: sudo zypper in libgomp43 libfreeimage3 glew freeglut

Poté již můžete spustit ./backend ve vybraném adresáři (bin/pc-linux32 nebo bin/pclinux-64).
Mě osobně ale Lightsmark nějak nepoznal moje rozlišení a bežel v kapánek nižším. Proto spíše radši svoje vnuťtě jako parametr. V mém případě 1400*1050 vypadalo: ./backend 1400x1050

A jak jsem dopadl?

This is Lightsmark 2008 [Linux 32bit] log. Check it if benchmark doesn't work properly.
Penumbra quality: 5/5 on GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a/PCI/SSE2/3DNOW!.
Loading Lightsmark2008.cfg...
  Loading objects/I_Robot_female_HD.3DS...
  Loading scenes/wop_padattic/wop_padatticBB.ani...
  Detection quality: auto->high.
  Loading scene scenes/wop_padattic/wop_padatticBB.bsp...
Finished, average fps = 6.55.

Krásný to výsledek. Karta je holt integrovaná.
A jak jste dopadli vy? Věřím, že moje skvělé score jen tak někdo nepřekoná :-).

Autor: Ilfirin