Nové funkce v SUSE Studio - importování KIWI a AutoYaST konfigurace

SUSE Studio disponuje velice přehledným uživatelským rozhraním, ale co když máte konfiguraci již hotovou? Například máte připravený AutoYaST profil, který používáte ve firmě na vaše pracovní stanice nebo máte vyexportovanou konfiguraci z KIWI. Nyní můžete tato nastavení použít i pro vaše aplikace v SUSE Studio.

Pro tyto případy a mnoho dalších se právě tým, který má na starosti SUSE Studio, rozhodl tuto možnost do systému přidat. Pokud tuto funkci aktivujete (více informaci vně článku), můžete vytvářet nástroje, které budou založeny na bázi vašeho nastavení. Stačí jen jít na vaši domovskou stránku studia, kliknout na Create new appliance... a kliknout na ikonu Import.


Poté můžete uploadovat vaše KIWI konfigurace a AutoYaST profily. Studio automaticky detekuje, kterou konfiguraci využíváte a tu aplikuje na nový nástroj.

Podporovaná nastavení


(1) Architektura a base systém jsou vybírány během importování. Tyto informace totiž AutoYaST profil neobsahuje.

Aktivování možnosti Imports

KIWI a AutoYaST importy jsou prozatím v fázi beta testování, z toho důvodu nejsou ve výchozím nastavení aktivovány a proto si tuto funkci musíte zapnout ve vašem profilu. Takže abyste mohli tuto funkci využívat, je nutné jít na stránku vašeho profilu a tam zapnout možnost Enable experimental features, to vám zpřístupní všechny beta verze novinek včetně podpory Importů KIWI a AutoYaST.

Jelikož se jedná o beta verzi, musíte počítat s tím, že se v ní můžou vyskytovat bugy, proto pokud na nějakou chybu narazíte, nahlaste ji na této adrese.

Autor: VojTEKK