1 příspěvek / 0 new
Poslední
Neznámý
Obrázek uživatele Neznámý
Nedaří se mi naklonovat systém.

Takže jsem vyzkoušel změnit fstab na path cestu: pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part1 pochopitelně party správně přiřazené k oddílům. Dále jsem v /boot/grub2 změnil device.map na pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0 tady pochopitelně bez partu. Nechal jsem vygenerovat nový initrd a nový grub.cfg a stejně při naklonování končím na hlášce:

Trying manual resume from /dev/sda1
resume device /dev/sda1 not found (ignoring)
Trying manual resume from /dev/sda1
resume device /dev/sda1 not found (ignoring)
Waiting for device /dev/root to appear .................................... Could not find /dev/root.
Want me to fall back to /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part2? (Y/n)

Klávesy Y/n pochopitelně nereagují.

Originál jede bez problému, jen te kopie se přes tohle nehne, tohle vlastně naběhne hned po grubu.

Mám velké podezření na grub.cfg, jelikož tam jsou UUID cesty k disku a i to /dev/sda1 je tam prapodivné. Nicméně všude jsem se dočetl, že grub2 se needituje, ale generuje ... tak jsem si netroufl do toho zasáhnout.

grub.cfg:

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub2-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default="${saved_entry}"

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry_id_option="--id"
else
menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi

function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
save_env saved_entry
fi
}

function load_video {
if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint='hd0,msdos2' 8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4
fi
font="/usr/share/grub2/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=POSIX
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint='hd0,msdos2' 8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4
fi
insmod gfxmenu
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans-Bold14.pf2
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans10.pf2
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans12.pf2
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/ascii.pf2
insmod png
set theme=($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/theme.txt
export theme
if [ x${boot_once} = xtrue ]; then
set timeout=0
elif sleep --interruptible 0 ; then
set timeout=2
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'openSUSE 12.3' --class 'opensuse-12-3' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint='hd0,msdos2' 8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4
fi
echo 'Loading Linux 3.7.10-1.1-desktop ...'
linux /boot/vmlinuz-3.7.10-1.1-desktop root=UUID=8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4 resume=/dev/sda1 splash=silent quiet showopts
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd-3.7.10-1.1-desktop
}
submenu 'Advanced options for openSUSE 12.3' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4' {
menuentry 'openSUSE 12.3, with Linux 3.7.10-1.1-desktop' --class 'opensuse-12-3' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.7.10-1.1-desktop-advanced-8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint='hd0,msdos2' 8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4
fi
echo 'Loading Linux 3.7.10-1.1-desktop ...'
linux /boot/vmlinuz-3.7.10-1.1-desktop root=UUID=8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4 resume=/dev/sda1 splash=silent quiet showopts
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd-3.7.10-1.1-desktop
}
menuentry 'openSUSE 12.3, with Linux 3.7.10-1.1-desktop (recovery mode)' --class 'opensuse-12-3' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.7.10-1.1-desktop-recovery-8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint='hd0,msdos2' 8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4
fi
echo 'Loading Linux 3.7.10-1.1-desktop ...'
linux /boot/vmlinuz-3.7.10-1.1-desktop root=UUID=8d84c8e4-e91e-4320-bcc1-38bd82913eb4 showopts apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1 nomodeset x11failsafe
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd-3.7.10-1.1-desktop
}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###
### END /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/90_persistent ###
### END /etc/grub.d/90_persistent ###

Tak a co s tím? Chci jen naklonovat identický a funkční stroj, abych nemusel po klonování nic upravovat. Ovšem tento úkol se zdá být naprosto nemožný.

Distribuce: 
jmp
Obrázek uživatele jmp
Offline
Naposledy viděn: 9 let 1 týden zpět
Připojen: 16.04.2013 - 19:49
zkuste to nejprve předělat na

zkuste to nejprve předělat na mountování pomocí UUID a pak klonovat (to by myslím mělo sedět i na tom klonu)

Obrázek uživatele zeeshan123
Offline
Naposledy viděn: 9 let 1 měsíc zpět
Připojen: 28.12.2014 - 19:24
pouzivas proprietarny alebo

pouzivas proprietarny alebo oss ovladac?